torsdag 29. april 2010

Servicebygg Mehuken vindpark

Under oppføring.

Bustad på Bjørlo

Detaljprosjektering pågår.

Bustad på RaudebergUnder oppføring

Skavøypoll stadion


Skisseprosjekt

Bru over Nordfjord

Skisseprosjekt rorbuer


Næringsbygg i Vågsøy

Skisseprosjekt.

3- mannsbustad i Larvik

Skisseprosjekt for IT- tek AS. Godkjent rammeløyve.

4- manns bustad i Sandefjord

Godkjent rammeløyve. IT- tek AS. Fotomontasje av Alien Design.

Skisse barnehage

Skisseprosjekt til gardsbarnehage.

Hytte i Nevlunghavn


Hytteprosjekt utført for IT- tek AS. Hytta er ferdig, og eg MÅ få tatt bilete neste gong eg er på austlandet...

Infillprosjekt i Larvik


Skisseprosjekt utført for IT- tek AS i Larvik. Godkjent rammeløyve.