CV

Personlege opplysningar
Sivilstand: Gift med Tonje. Far til Emrik og Ella.
Nasjonalitet: Norsk
Født: 11.10.77

Kontakt
Adresse: Kleiverhagen 56, 3268 Larvik
Telefon: 917 09 838
E-post: kltennebo@gmail.com

Utdanning
1997-2002 NTNU,Trondheim, Sivilarkitekt
1996-1997 UiB, Bergen Grunnfag jus
1993-1996 Måløy Vidaregåande Skule Allmennfag

Språk
Norsk (nynorsk og bokmål)
Engelsk og noko tysk

Data
Beherskar vanleg programvare som office og adobe generelt godt.
Beherskar meget godt ArchiCad
Beherskar meget godt SketchUp
Beherskar meget godt Photoshop, InDesign, Word og Power Point
Beherskar meget godt ByggSØK
Beherskar godt ArtLantis
Beherskar godt Holteprosjekt
Beherskar godt AutoCad/ ADT
Beherskar Microstation
Kjent med AD 3420 - Beskrivingsprogram
Kjent med G-Prog beskrivelse

Interesser
Data, foto, musikk, flugefiske, friluftsliv

Utmerkingar/ prisar
2007 Byggeskikkpris Skien kommune
Heiderleg omtale for prosjektet Byggmakker Grenland
2002 Reisestipend ifm diplomoppgåve

Verv
2009 Nordfjordhallen Drift AS, Møtande varamedlem til styret
2008 Sogn og Fjordane Arkitektlag, SoFA, Leiar
2006-2008 Vestfold Arkitektforening, VAF, Kasserar

Yrkeserfaring
2010-         PV arkitekter as
- Arkitekt
- Sakshandsamar
- Prosjektering (skisseprosjekt, tilbodsprosjekt, detaljprosjekt)
- Søknadar
- Regulering/ planlegging

2008-2010 Rådg. ing Ragnar Hagen AS
- Arkitekt
- Regulering/ planlegging
- Sakshandsamar
- Prosjektering, søknad

2006-2008 IT- tek AS
- Arkitekt
- Arkitektfagleg ansvarleg
- Sakshandsamar
- Prosjektering, søknad, budsjett, noko byggjeleiing

2005-2006 Korneliussen Elvestad & Ose AS
- Arkitekt
- Sakshandsamar
- DAK-/ dataansvarleg

2004-2005 NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst
- Vitskapeleg assistent Institutt for Byggekunst, Prosjektering og Forvaltning
- Prosjektmedarbeidar metamorfose

2003-2004 Førstegangstjeneste i Forsvarsbygg
- Bistand av prosjektleiar Boliger Østerdalen garnison
- Vurdering av leigeobjekt
- Utforming av leigekontrakter
- Reguleringsarbeid Regionfelt Østlandet

2002-2003 Nordplan AS
- Utarbeiding av arbeidsteikningar
- Oppfølgjing av produksjonsteikningar
- Utarbeiding av anbodsdokument

2000-2001 NTNU, Institutt for Bygningsteknologi
- Layoutarbeid ny lærebok
- Layout rapport Flexibility - Workspace - office buildings
- Illustrajonar ny lærebok
- WEB-utvikling, Senter for eigedomsutvikling og forvaltning

2000-2001 SINTEF, Arkitektur og byggteknikk
- Layoutarbeid og reinteikning av teikningar i ArchiCad i samband med utarbeiding av heftet "Smått og flott - arealeffektive boliger for ungdom"

2000 Vågsøy Kommune, Planavdelinga
- Arbeid med kommuneplanen sin arealdel
- Enkel reguleringsendring med saksframstiling
- Layout
- Utarbeiding av Temakart; Verktøy Autocad

1999 Hulebyggaren AS
- Utarbeiding av detaljteikningar - Prosjektering av garasjer og andre mindre bygningar

1994-1998 Domstein AS
- Oppdrettsanlegg

1993 - 1996 Nordvestvinduet Bygg og Innbu A/S
- Produksjon av dører og vindauger

1991-1994 Diverse fiskeforedlingsanlegg
- Skaarfish/ Emyfish/ Domstein/ Brødr. Sætremyr