Arkitektur

På denne sida er det presentert nokre utvalde prosjekt som eg har vore delaktig i dei seinare åra. Prosjekta er berre kort presenterte med namn og bilete. Mi rolle i prosjekta har stort sett vore som arkitekt, planleggjar og/ eller byggjeleiar.

Her blir det presentert realiserte prosjekt. Skisseprosjekt og prosjekt på planstadiet er presenterte på framsida.
Bustad på Bjørlo
Bilete henta frå husbloggen til Magni og Alfred. Sjå meir av huset her: http://bjorlohus.blogspot.no/
Nordvestvinduet


 Mehuken Vindpark, servicebygg

Bustad på Raudeberg

Byggmakker Grenland.
Butikk og trelastlager på 4500 m2. Fekk heiderelg omtale ved Skien kommune sin byggeskikkpris etter ferdigstilling.
Inngangsparti kulturhuset Sliperiet i Larvik
Hytte i Helgeroa, Larvik

Marthinsen & Duvholt AS
(Foto: www.mogd.no)

Bustad Blålid