tirsdag 4. mai 2010

Nordvestvinduet - Parkeringsdekke

Frå oppføring av parkeringsdekke. Her frå montasjen av betongelementa. Nytt inngangsparti til innovasjonsstudioet vert frå dette parkeringsdekket.


Nordvestvinduet - Innovasjonsstudio

Omfattande rehabilitering av eksisterande administrasjonsbygg. I tillegg skal det oppførast tilbygg i begge endar. Under detaljprosjektering. Oppstart bygging mai/ juni 2010. Parkeringsdekke under oppføring. Dette er venta ferdig medio juni.

Animasjon. Beklagelegvis litt variabel kvalitet... http://www.youtube.com/watch?v=HzV4v73aS4A

Lensmannskontor på Sunnmøre

Skisseprosjekt nytt lensmannskontor på søre Sunnmøre.