tirsdag 2. november 2010

Austlandet - Kva no?

No er det veldig lenge sidan eg har vore innom denne sida. Denne sida har fram til no dreia seg mest om prosjekt eg har vore involvert i på Vestlandet. Men sidan sist har det skjedd ein del i familien Lønnebakke Tennebø. I september flytta vi austovar att og vi bur no i Larvik. Eg har tatt til i ny jobb hos PV arkitekter as (www.pvarkitekter.no), Emrik har byrja i ny barnehage og Tonje er heime med Ella.

Dei fleste Vestlandsprosjekta mine nærmar seg avslutning, og eg trur difor at bloggen no vil endre innhald. Eg vil framleis nytte den til å dokumentere enkelte prosjekt eg er involvert i, både her og der, men eg trur sida no vil gå i retning av å innehalde meir stoff knytta til familie og fritid. Framfor alt flugefiske. Det har nemleg vorte ei HØGT PRIORITERT oppgåve å få fiska meir etter at vi flytta på oss. Så forhåpentlegvis kjem det snart bilete av både ein og to sjøaurer på denne sida. Eg har vore nokre turar allereie, og har faktisk kjent drag i snøret. Meir om dette etterkvart.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar